Meetsystemen. Meetsystemen zijn meetinstrumenten die vaak uit meerdere componenten bestaan. 

Te denken valt aan:
Optische en mechanische bouwelementen samen te bouwen tot een speciale meetopstelling.
Profielprojectoren, assenmeetmachine, Multisensormeetmachine.
Lasermikrometer voor het nauwkeurig meten van kalibers en werkstukken
Contour en ruwheidsmeters
Mobiele 3D meetmachines.
Hieronder volgt een verwijzing naar de leveranciers(voor zover toegestaan)

www.walteruhl.de
www.ts-messtechnik.de
www.zmike.de