Z-Mike Meten met Licht. Contactloze optische diametermeting.

Zijn de door de Meetgereedschapfabrikanten opgegeven specificaties ook in de praktijk realistisch?
Zeker bij lasermicrometers is uitleg noodzakelijk.

Alleen met herleidbaarheid naar Nationale standaarden zijn eenduidige metingen mogelijk.
Deze metingen moeten dan ook internationaal reproduceerbaar blijven.

Daarmee begint voor veel Meetgereedschapfabrikanten het dilemma tussen theorie en praktijk,
Tussen het zeggen en de werkelijkheid van datgene wat in de folders staat vermeld.
Vaak wordt er niet eens vermeld met welke normalen en met welke meetonzekerheid deze zijn gemeten.
Hier kan men zich afvragen wat opgave in het submikrometerbereik voor zin heeft als de gebruikte normalen bijvoorbeeld met +/- 2 micron gecertificeerd zijn.

Duidelijke opgaven ontbreken vaak over meetonzekerheid,repeteernauwkeurigheid enz enz 

Een lasermicrometer voor diametermeting kent enkele duidelijke begrippen zoals,
Meetbereik,liniairiteit,meetonzekerheid,uitzettingscoëfficiënt,gebruikstemperatuur.
Duidelijke en realistische specificaties staan in de brochure vermeld.

Een lasermicrometer moet diameters meten aan rotatiesymmetrische werkstukken zoals:
Assen ,pennen bussen,meetpennen,kalibers,nokkenasssen,krukassen, tandwielen en snijgereedschap.

Vooral bij de laatste groep is lasermeting een groot voordeel .
Geen kontakt met de gevoelige snijkant terwijl diameters met grote nauwkeurigheid gemeten moeten worden.
Dit komt omdat men niet meet door middel van contact op de snijkant maar contactloos door middel van licht.
Meetkracht bij het meten met licht is nul.


Hoe werkt nu een lasermicrometer?

Een zichtbare rode laserstraal wordt op een roterende spiegel gericht en door een kollimator-obtiek tot een lichtband gevormd.
Het product wordt nu in deze bundel geplaatst en dit product vormt zo een schaduw op de ontvangerzijde van de laser micrometer.
In de systeem processor wordt dit naar een diameter omgerekend.
Door de ingebouwde software kan men ook diameters bepalen van snijgereedschap met oneven snijkanten.

Het spreekt voor zichzelf dat een lasermicrometer aantoonbaar zijn opgegeven specificaties haalt. Zonder invloed van de bediener .
De lasermicrometers van Z-Mike hoeven bij het veranderen van diameter niet opnieuw afgesteld te worden.
Een ingebouwde zelfkalibratie zorgt voor gelijkblijvende nauwkeurigheid over het hele meetbereik.
Bij Z-Mike speelt het dus ook geen rol waar in de bundel wordt gemeten.
Verschillende oppervlakken zoals mat, glanzend of kleur heeft geen invloed op de goede resultaten.

Nieuwsgierig geworden? 
Vraag vrijblijvend de Documentatie op of laat hem u met uw eigen producten demonstreren


www.zmike.de